avangarda – značenje

 

avangarda (francuski avant-garde):
1) vojno: prethodnica, prvi redovi vojske;
2) figurativno: novi pravci, najmodernija strujanja (u umetnosti, kulturi, politici itd.).

 

avangardizam – sklonost ka novosti, izmenama (u kulturi, umetnosti, politici, ideologiji); težnja da se novim, revolucionarnim idejama izmeni postojeće stanje.

 

avangardni, -a, -o – onaj koji prednjači, koji ide ispred svoga vremena, najnoviji, moderan.