avans – značenje


avans (francuski avance):
1) u finansijama: primanje ili davanje jednog dela nekog iznosa unapred;
2) u finansijama: novac primljen ili dat unapred na račun buduće zarade, predujam, akontacija.