avatar – značenje

 

avatar (sanskrtski avatāra):

1) u hinduskoj mitologiji, otelovljenje, reinkarnacija božanstva;

2) preobražaj, promena;

3) u računarstvu: nečiji lik u virtuelnoj stvarnosti (u kompjuterskim igrama, na internet forumima).