avatar – značenje

 

avatar (sanskrt avatāra):
1) u hinduskoj mitologiji, otelovljenje, reinkarnacija božanstva;
2) preobražaj, promena;
3) u računarstvu: nečiji lik u virtuelnoj stvarnosti (u kompjuterskim igrama, na internet forumima).