avet – značenje

 

avet (turski afet od arapskog äft):

1) sablast, utvara, priviđenje, prikaza (pokojnika, natprirodnog bića); zao duh;

2) figurativno: jako islabela, mršava osoba;

3) figurativno: nešto strašno, preteće (avet rata, avet gladi).

 

avetski – koji se odnosi na avet, koji je kao avet, odnosno kao u aveti, sablastan, jeziv.