avet – značenje


avet (turski afet):
1) sablast, utvara, priviđenje, prikaza (pokojnika, natprirodnog bića); zao duh;
2) figurativno: jako islabela, mršava osoba;
3) figurativno: nešto strašno, preteće (avet rata, avet gladi).