avet – značenje

 

avet (turski afet od arapskog äft) – sablast, utvara, priviđenje.

 

avetan = avetast – avetinjski, sablastan.

 

avetinja:

1) sablast, prikaza;

2) koji se ponaša sablasno, luda, strašilo.