babit – značenje


babit (engleski Babbitt) – u tehnici: legura olova, bakra, kalaja i antimona, služi za premazivanje ležaja da bi se smanjilo trenje.