bacil – značenje

 

bacil (latinski bacillus) – u biologiji: bakterija koja ima oblik štapića, uzročnik mnogih teških zaraznih bolesti.