bacil – značenje


bacil (latinski bacillus):
1) (u množini) u biologiji: bakterije štapićastog oblika, uzročnici mnogih teških zaraznih bolesti;
2) u biologiji: takva bakterija.