bagatela – značenje

 

bagatela (italijanski bagatella):

1) beznačajna, nevažna stvar, sitnica, tričarija;

2) sasvim niska cena, jeftinoća, bescenje;

3) u muzici: kratka instrumentalna kompozicija lakog sadržaja.

 

bagatelan – ništavan, bezvredan; izuzetno jeftin.