bagatela – značenje

 

bagatela (italijanski bagatella):
1) beznačajna, nevažna stvar, sitnica, tričarija;
2) sasvim niska cena, jeftinoća, bescenje;
3) u muzici: kratka instrumentalna kompozicija lakog sadržaja.

 

bagatelan, -lna, -lno – ništavan, bezvredan; izuzetno jeftin.