baget – značenje


baget (francuski baguette) – u kulinarstvu: vrsta dugačkog tankog hleba, francuska vekna.