bajagi – značenje


bajagi prilog (turski bayaği) – tobože, kao, kao da (često u izrazu kao bajagi, u istom značenju).