bajagi – značenje

 

bajagi = bajage (turski bayaği) – tobože, kao, kao da (često u izrazu kao bajagi, u istom značenju).