bajt – značenje


bajt (engleski byte) – u računarstvu: jedinica za merenje kompjuterske memorije, jednaka količini od osam bitova.