balada – značenje

 

balada (francuski ballade od italijanskog ballata):

1) u književnosti: na romanskom jezičkom području, od XI do XIII veka, pesma od jedne strofe ili više njih, obično s refrenom;

2) u književnosti: u XVIII veku i u doba romantizma, lirsko-epska pesma u kraćim stihovima, tragičnog ili viteškog sadržaja;

3) u muzici: vrsta vokalne ili instrumentalne kompozicije;

4) u muzici: u džezu, melodična pesma laganog ritma.