balans – značenje


balans (francuski balance):
1) ravnoteža, sklad; održavanje ravnoteže, balansiranje;
2) u baletu, figura kad telo stoji na jednoj nozi;
3) u finansijama: poravnavanje dugova i potraživanja.