balast – značenje

 

balast (nemački Ballast):

1) teret (obično kamenje, pesak i sl.) koji se stavlja u brod, avion, balon da se održi stabilnost;

2) figurativno: suvišan, nekoristan teret, opterećenje, smetnja, breme.