balčak – značenje

 

balčak (turski balçak) – držak, drška od sablje, jatagana, mača, koplja, buzdovana, gusala i dr.