baldahin – značenje


baldahin (italijanski baldacchino):
1) krov, nadstrešnica od tkanine nad prestolom, oltarom, krevetom i sl.;
2) u religiji: skupocena tkanina razapeta na četiri motke koja se nosi na litijama, u procesijama, „nebo”;
3) u arhitekturi: mali krov u obliku kvadrata na konzolama ili stubovima (u crkvi).