balzaminka – značenje

 

balzaminka (novolatinski balsamina) – u botanici: vrsta jednogodišnje ukrasne biljke, Impatiens balsamina, koja raste u vlažnim oblastima, poznata kao „lepi čovek” ili nedirak.