banalan – značenje

 

banalan, -lna, -lno (francuski banal) – koji je bez originalnosti, otrcan, običan, prost, bezvredan; neukusan, prostački.

 

banalnost:
1) osobina onoga što je banalno;
2) ono što je banalno, banalna stvar, pojava.