banderilja – značenje


banderilja (španski banderilla) – kratko koplje sa zastavicom koje se upotrebljava u borbi s bikovima.