baptizam – značenje

 

baptizam (grčki baptismós) – u religiji: hrišćansko protestantsko učenje po kojem treba krstiti samo odrasle vernike i to potpunim uranjanjem u vodu.

 

baptist(a) (latinski baptista od grčkog baptistēs) – u religiji: pripadnik hrišćanske protestantske vere koja propoveda dobrovoljno krštavanje samo odraslih osoba.