bar-kod – značenje


bar-kod (engleski bar code) – šifra u vidu paralelnih linija različite širine, koja služi za identifikaciju proizvoda na kojem se nalazi i njegovih karakteristika (naziva, cene i dr.), dešifruje se (iščitava se) pomoću bar-kod skenera.