bar – značenje

 

bar (engleski bar):

1) noćni zabavni lokal s muzikom ili programom;

2) gostionica, kafana u kojoj se pije za šankom stojeći; bife;

3) deo nameštaja, obično s policama u staklu i ogledalima, u kojem se drže flaše s pićem, kućni bife;

4) šank.

 

bar (grčki báros) – u fizici: jedinica za merenje atmosferskog pritiska (1 bar = 100 000 Pa).