bar – značenje


bar (engleski bar):
1) noćni zabavni lokal s muzikom ili artističkim programom;
2) mala gostionica, kafana u kojoj se pije za šankom stojeći; bife;
3) pult za kojim se služi piće gostima, šank;
4) deo nameštaja, obično s policama u staklu i ogledalima, u kojem se drže flaše s pićem, kućni bife.


bar (grčki báros) – u fizici: jedinica za merenje atmosferskog pritiska (1 bar = 100 000 Pa).