barabar – značenje

 

barabar (turski beraber):

1) (kao nepromenljivi pridev) jednak, ravan (s nekim);

2) (u priloškoj službi) jednako, na ravnoj nozi; naporedo, uporedo; zajedno.

 

barabariti:

1) izjednačavati, poistovećivati, stavljati u isti red;

2) održavati ravnotežu;

3) (barabariti se) meriti se, porediti se, izjednačavati se.