bard – značenje


bard (engleski bard):
1) naziv za nekadašnje keltske pesnike i pevače koji su pevali, uz pratnju harfe, u slavu junaka i bogova;
2) najugledniji, najistaknutiji nacionalni pesnik, glumac.