barel – značenje


barel (engleski barrel):
1) mera za naftu, 158,99 litara (42 galona u SAD);
2) mera za zapreminu tečnih i čvrstih materija, različitih vrednosti u zavisnosti od toga šta se meri;
3) drveno bure, bačva.