barel – značenje

 

barel (engleski barrel):

1) mera za naftu, 158,99 litara (42 galona u SAD);

2) mera za zapreminu tečnih i čvrstih materija, različitih vrednosti u zavisnosti od toga šta se meri;

3) drveno bure, bačva.