bareljef – značenje

 

bareljef (francuski bas-relief) – u likovnoj umetnosti: vajarski rad na ravnoj površini sa slabije izraženim ispupčenjima.