bareljef – značenje

 

bareljef (francuski bas-relief) – u likovnoj umetnosti: plitak reljef, vajarski rad na ravnoj površini (metalnoj, keramičkoj, kamenoj, drvenoj i dr.) sa slabije izraženim, malim ispupčenjima.

 

bareljefan, -fna, -fno – koji se odnosi na bareljef, koji je izrađen u bareljefu (npr. bareljefna figura).