barijera – značenje

 

barijera (francuski barrière):

1) pregrada, prepreka, brana;

2) figurativno: smetnja, zapreka, ograničenje (npr. zvučna barijera – u fizici: granica brzine zvuka (koju obično probijaju mlazni avioni); jezička barijera – teškoća sporazumevanja među ljudima različitih maternjih jezika).