barijera – značenje

 

barijera (francuski barrière):
1) pregrada, prepreka, brana;
2) figurativno: smetnja, zapreka, ograničenje (npr. zvučna barijera – u fizici: granica brzine zvuka (koju obično probijaju mlazni avioni); jezička barijera – teškoća sporazumevanja među ljudima različitih maternjih jezika).