barijera – značenje


barijera (francuski barrière):
1) pregrada, prepreka, brana;
2) figurativno: smetnja, zapreka, ograničenje (npr. jezička barijera – teškoća sporazumevanja među ljudima različitih maternjih jezika).