barijera – značenje

 

barijera (francuski barrière):

1) pregrada, prepreka, brana;

2) figurativno: smetnja, zapreka.