bariton – značenje


bariton (italijanski baritono):>
1) u muzici: dubok muški glas (između basa i tenora);
2) u muzici: pavač koji peva taj glas, baritonista.