barok – značenje

 

barok (francuski baroque od italijanskog barrocco) – umetnička i književna epoha u evropskim zemljama XVI–XVIII veka, glavne odlike su prenaglašeno ukrašavanje i kićenost, a u književnosti gomilanje izražajnih sredstava i preteranost u izrazu.

 

barokni, -a, -o – koji se odnosi na barok, koji je u stilu baroka; preterano ukrašen, kitnjast, raskošan, bombastičan.