baršun – značenje


baršun (mađarski barsóny) – fina, mekana tkanina s kratkim dlačicama na površini, somot, kadifa.