batisfera – značenje


batisfera (grčki bathós ’dubok’ i sphaîra ’lopta, kugla’) – velika čelična komora loptastog oblika povezana užetom s matičnim brodom namenjena za posmatranje i istraživanje na većim morskim dubinama.