Batrahomiomahija – značenje


Batrahomiomahija (grčki Batrachomyomachía) – „Boj žaba s miševima”, čuveni starogrčki komični ep nepoznatog autora koji predstavlja parodiju Ilijade.