bedinerka – značenje


bedinerka (nemački Bedienerin) – žena koja dolazi da obavlja kućne poslove u određene dane ili sate, kućna pomoćnica.