beneficija – značenje

 

beneficija (latinski beneficium) – povlastica, privilegija, korist.

 

beneficiran – koji uživa beneficije, povlašćen (beneficirani (radni) staž – skraćen radni staž za lica koja se bave napornim zanimanjima).