benigni – značenje


benigni, -a, -o (latinski benignus):
1) dobroćudan, koji ima blagu, dobru narav;
2) u medicini: dobroćudan, bezopasan (o tumorima).