bibliografija – značenje


bibliografija (grčki biblíon ’knjiga’ i gráphein ’pisati’):
1) spisak, popis publikacija (knjiga, članaka, radova i sl.) iz nekog perioda, o nekom pitanju, predmetu, događaju i sl.;
2) nauka koja se bavi popisivanjem publikacija i njihovim unošenjem u kataloge.