bibliografija – značenje

 

bibliografija (grčki biblíon – knjiga i gráphein – pisati):

1) spisak, popis publikacija (knjiga, članaka, radova i sl.) iz nekog perioda, o nekom pitanju, predmetu, događaju i sl.;

2) nauka koja se bavi popisivanjem publikacija i njihovim unošenjem u kataloge.