bifurkacija – značenje

 

bifurkacija (novolatinski bifurcatio):

1) razdvajanje, račvanje, grananje na dva dela;

2) u geografiji: oticanje vode jedne reke u dva različita sliva, račvanje reke u dva toka.