bifurkacija – značenje


bifurkacija (novolatinski bifurcatio):
1) razdvajanje, račvanje, grananje na dva dela;
2) u geografiji: oticanje vode jedne reke u dva različita sliva, račvanje reke u dva toka.