biheviorizam – značenje


biheviorizam (engleski behaviorism):
1) u psihologiji: učenje zasnovano na pretpostavci da se jedino posmatranjem ljudskog ponašanja može doći do valjanih podataka o duševnim stanjima i procesima;
2) u psihologiji: vrsta psihoterapije izvedena iz nauke o ponašanju;
3) u lingvistici: proučavanje jezika na osnovu ponašanja jezičkih zajednica.