biheviorizam – značenje

 

biheviorizam (engleski behaviour):

1) u psihologiji: učenje zasnovano na pretpostavci da se jedino posmatranjem ljudskog ponašanja može doći do valjanih podataka o duševnim stanjima i procesima;

2) u psihologiji: vrsta psihoterapije izvedena iz nauke o ponašanju;

3) u lingvistici: proučavanje jezika na osnovu ponašanja jezičkih zajednica.