bilion – značenje


bilion (francuski billion) – hiljadu milijardi, milion miliona (1 000 000 000 000). (U engleskom billion znači „milijarda”.)