binaran – značenje

 

binaran, -rna, -rno (latinski binarius) – koji je sastavljen od dva dela, dvojni, dvostruk, dvočlan.