bis – značenje


bis uzvik (latinski bis):
1) još, još jednom, ponovo (uzvik kojim se traži ponavljanje nekog dela programa ili nastavak, dodatak programu na koncertu, priredbi i sl.);
2) (u imeničkoj službi) ponovljeni deo programa ili dodatak programu, iznuđen uzvicima i aplauzom.