bis – značenje

 

bis (latinski bis):

1) još, još jednom, ponovo (uzvik kojim se traži ponavljanje nekog dela programa ili nastavak, dodatak programu na koncertu, priredbi i sl.);

2) (u množini) ponovljeni deo programa ili dodatak programu, iznuđen uzvicima i aplauzom.