blasfemija – značenje

 

blasfemija (grčki blasphēmía) – huljenje na boga, vređanje boga, bogohuljenje; huljenje, grdnja, psovanje.

 

blasfeman i blasfemičan (grčki blásphēmos) – bogohulan; krajnje uvredljiv, veoma pogrdan.