blaziran – značenje


blaziran, -a, -o (nemački blasiert, francuski blasé):
1) otupeo i ravnodušan prema svemu zbog zasićenosti zadovoljstvima i uživanjem;
2) koji odražava otupelost, ravnodušnost (npr. blazirano lice);
3) koji glumi ravnodušnost, uobražen, umišljen, nadmen.