boem – značenje

 

boem (francuski bohème) – čovek (obično književnik, glumac, umetnik) koji vodi bezbrižan, neuredan, kafanski život, ne poštujući uobičajene norme društvenog ponašanja.

 

boemija:
1) boemski način života, osobina onoga koji je boem, boemstvo;
2) (zbirno) boemi, društvo boema.