boem – značenje

 

boem (francuski bohème) – čovek (obično književnik, glumac, umetnik) koji vodi bezbrižan, neuredan, kafanski život, ne poštujući uobičajene norme društvenog ponašanja.