boem – značenje

 

boem (francuski bohème) – čovek (obično književnik, glumac, umetnik) koji vodi bezbrižan, neuredan, kafanski život, ne poštujući uobičajene norme društvenog ponašanja.

 

boemija:

1) boemski način života, osobina onoga koji je boem, boemstvo;

2) (zbirno) boemi, društvo boema.