bofl – značenje

 

bofl (austrijski nemački Bafel):

1) roba lošeg kvaliteta, roba s greškom, loša roba;

2) u atributskoj službi: koji je veoma lošeg kvaliteta, nekvalitetan (bofl proizvod).