bofl – značenje

 

bofl (austrijski nemački Bafel):
1) roba lošeg kvaliteta, roba s greškom, loša roba;
2) u atributskoj službi: koji je veoma lošeg kvaliteta, nekvalitetan (bofl proizvod).