boksit – značenje


boksit (francuski bauxite) – u mineralogiji: zemljasti mineral crvene, žute ili mrke boje, hidroksid aluminijuma s primesama gvozdenog oksida, glavna sirovina za dobijanje aluminijuma.