bonitet – značenje


bonitet (nemački Bonität):
1) u ekonomiji: valjanost, vrednost, kvalitet (robe, preduzeća, zemljišta, vrednosnih papira i sl.);
2) u bankarstvu: sposobnost plaćanja.