bonsai – značenje


bonsai i bonsaj (japanski bon sai):
1) minijaturno, patuljasto drvo uzgojeno naročitom metodom, koje zadržava izgled pravog drveta vrste kojoj pripada;
2) veština gajenja tih biljaka u saksijama.