bonsai – značenje

 

bonsai i bonsaj (japanski bon sai):

1) minijaturno, patuljasto drvo uzgojeno naročitom metodom, koje zadržava izgled pravog drveta vrste kojoj pripada;

2) veština gajenja tih biljaka u saksijama.