bonvivan – značenje


bonvivan (francuski bonvivant) – onaj koji voli lak, ugodan život, koji je sklon uživanju; sladokusac, hedonista.