boraks – značenje

 

boraks (novolatinski borax) – u hemiji: natrijumova so borne kiseline, upotrebljava se u industriji, medicini (kao antiseptik) i u domaćinstvu (za čišćenje).

 

boraksni, -a, -o – koji se odnosi na boraks, koji sadrži boraks (npr. boraksni sapun).