bordo – značenje


bordo (francuski bordeaux):
1) vrsta francuskog crnog vina (po imenu grada Bordo);
2) tamnocrvena boja, boja crnog vina.